ทีเอซี แทรเวล รับจองตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก ราคาถูก ตั๋วนักเรียน ราคาพิเศษ - จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์


Home : ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก
   

 ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก (เอเซีย, ยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย)
 Search Flight & Booking Online : ค้นหาเที่ยวบิน และ จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

 » เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา กรุณาระบุชื่อสายการบินที่ต้องการในช่อง "ค้นหาโดยสายการบิน"ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญก่อนทำการสำรองที่นั่งออนไลน์
ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โปรดรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขดังกล่าวนี้
 • การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ท่านต้องจองอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 • ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นบางสายการบิน จะบังคับให้ต้องออกตั๋วทันที เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด หากมีเหตุที่ท่านไม่สามารถชำระเงินได้ หรือ การชำระเงินของท่าน อยู่นอกเหนือเวลาทำการออกตั๋วของทางบริษัท การจองของท่านจะถูกยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วของท่าน หากพบว่ามีความไม่ถูกต้องในเรื่องของชั้นที่นั่ง สายการบิน และราคาตั๋ว ที่จองเข้ามาทุกกรณี โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านได้ดำเนินการชำระเงินเข้ามาแล้ว และไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

 • ทางบริษัท TAC ไม่อนุญาติให้ลูกค้า ทดลองจอง จองเล่น จองปลอม หรือทำจองซ้ำซ้อนกับ Travel Agency อื่นๆ

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

< สำรองที่นั่ง > กรุณา ส่งหน้าแรก Passport ของผู้โดยสารทุกท่าน ทางเมล์ contact@tactravel.co.th และ tac.rsvn@gmail.com หรือ Fax. 02-100-5143 ช่วยระบุ วันเดินทางไปกลับ เมืองที่จะไปลง (หรือ ชื่อสนามบิน)
และ เบอร์โทรติดต่อกลับที่สะดวก หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบ Confirm รายละเอียดการจอง และ
การชำระเงิน ให้ลูกค้าทราบภายใน 1 ชม. (ยกเว้นวันหยุดทำการ)

» จองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณา ติดต่อ 02-100-5144, 089-661-9192, 099-017-0015

 » สำรองที่นั่งภายในประเทศ กรุณา ติดต่อ 02-100-5144 หรือ 089-661-9192 เท่านั้น

Tips : ข้อควรระวังในการจองตั๋วออนไลน์
 • ทางบริษัท TAC ไม่อนุญาติให้ลูกค้า ทดลองจอง จองเล่น จองปลอม จองซ้ำซ้อนจากระบบออนไลน์นะครับ
  เพราะบางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกที่นั่ง


 • ไม่ควรจองที่นั่งซ้ำซ้อนในสายการบินเดียวกัน หรือ เส้นทางบินเดียวกัน เพราะที่นั่งของท่านอาจถูกยกเลิกอัตโนมัติ
  จากทางสายการบิน (ทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น)

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เนื่องจากสายการบิน
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก)
  ก่อนออกตั๋วกรุณา โทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงิน

Tips : ข้อแนะนำ เวลาลูกค้าตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน ราคา โปรโมชั่น !!!
 • Time Limit จากสายการบินค่อนข้างน้อย เวลาออกตั๋วค่อนข้างเร็ว หรือ ต้องออกตั๋วทันทีหลังจากที่นั่ง Confirm
  จึงเหมาะสำหรับคนที่มีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ เคยเดินทางไปเมืองนั้นๆ มาแล้ว

 • ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วจะไม่สามารถขอ Refund เงินคืนได้หากลูกค้าไม่ได้ใช้ตั๋วเดินทาง

 • มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนเวลาเดินทาง (ภายในช่วงเดินทาง) ค่อนข้างสูง หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง
  เปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้

 • กรณีตั๋วเดินทางไป-กลับ หากใช้ไปแล้วเพียงหนึ่งเที่ยว ส่วนที่เหลือไม่สามารถคืนได้ หรือ
  ไม่สามารถขอเงินคืนได้เลย (Non-refund)

ตั๋วเครื่องบินประเภทต่างๆ

ตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก ราคาถูก (แบ่งตามโซน)


  โซนเอเซีย และ ออสเตรเลีย  

 ออสเตรเลีย  อินโดนีเซีย  มัลดีฟส์  สิงคโปร์
 บรูไน  อิหร่าน  พม่า  เกาหลี
 กัมพูชา  ญี่ปุ่น  เนปาล  ศรีลังกา
 จีน  ลาว  นิวซีแลนด์  ไต้หวัน
 ฮ่องกง  มาเก๊า  ปากีสถาน  อุซเบกิสถาน
 อินเดีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม

  โซนยุโรป  

 ออสเตรีย  ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์  สเปน
 เบลเยี่ยม  เยอรมัน  นอรเวย์  สวีเดน
 บัลแกเรีย  กรีซ  โปแลนด์  สวิตเซอร์แลนด์
 เชค  ฮังการี  โปรตุเกส  ตุรกี
 เดนมาร์ก  ไอร์แลนด์  โรมาเนีย  ยูเครน
 ฟินแลนด์  อิตาลี  รัสเซีย  อังกฤษ

  โซนตะวันออกกลาง  

 บาห์เรน  เลบานอน  กาต้า  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 อิสราเอล  คูเวต  ซาอุดิอาระเบีย  เยเมน
 จอร์แดน
 โอมาน
   

  โซนแอฟริกา  

 อียิปต์  โมรอคโค  แอฟริกาใต้  ตูนีเซีย
 เคนย่า      

  โซนอเมริกา และ แคนาดา  

 แคนาดา  อเมริกา    

ขั้นตอนในการจองตั๋วเครื่องบิน

ท่านสามารถส่งรายละเอียดในการจองตั๋วเครื่องบินของท่านได้อย่างง่าย ๆ ดังนี้ โดยกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มจองตั๋วเครื่องบิน แล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตั๋วจะติดต่อท่านกลับไป หรือ โทร 02-100-5144, 089-661-9192

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่นั่ง ของสายการบินที่ท่านต้องการให้แก่ท่านว่าว่างหรือไม่ พร้อมแจ้งราคา ให้ท่านทราบกรณี ที่นั่งว่างหรือไม่ว่าง เราจะแจ้งกลับให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งจองตั๋วและเราจะทำการจองให้กับท่าน

เมื่อได้รับการยืนยันการจองตั๋วกับท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมแจ้ง ราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องชำระ และ กำหนดวันชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-100-5143

หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว เราจะทำการส่งตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่านตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้
(การส่งตั๋วเครื่องบินกรณีปกติ ส่งโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือส่งทางโทรสาร (กรณี E-ticket) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
 
แมวกวักนำโชค !!!
099-017-0015

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
รับจองโรงแรม

Agoda.com / Expedia.co.th
เวลาเปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00 น.
เสาร์ : 09:00-13:00 น.
โทร : 02-100-5144
แฟกซ์ : 02-100-5143
Line ID : tactravel
อีเมล์ : tac.rsvn@gmail.com

งานบริการของเรา
ตั๋วครื่องบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินนักเรียน
โรงแรม และ รีสอร์ท ทั่วโลก
ประกันภัยการเดินทาง

เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการชำระเงิน

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Tips แนะนำเวลาซื้อตั๋วโปรโมชั่น
สถานฑูตต่างประเทศในไทย
ข้อมูลสายการบินต่างๆ
ระบบเวลารอบโลก
อุณหภูมิรอบโลก
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง
ซื้อประกันออนไลน์

รับจองโรงแรมในฮ่องกง
ราคาพิเศษ

โทร. 089-661-9192
( ไม่มีบัตรเครดิตก็จองได้ )รับจองโรงแรมในญี่ปุ่น
ราคาพิเศษ

โทร. 089-661-9192
( ไม่มีบัตรเครดิตก็จองได้ )

     


ราคาตั๋วเครื่องบินข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินต่างๆ จะมีการ update ราคาอยู่ตลอด
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TAC เพื่อสอบถามเที่ยวบินและราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ทางทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษาในทุกเส้นทางการบิน โทร. 02-100-5144, 099-017-0015

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน จีน
ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน | ตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย | ตั๋วเครื่องบิน อินเดีย | ตั๋วเครื่องบิน เนปาล

ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน | ตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส | ตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก | ตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน สวีเดน
ตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน อิตาลี | ตั๋วเครื่องบิน ตุรกี

ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย | ตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน แคนาดา

ตั๋วเครื่องบิน กาต้า | ตั๋วเครื่องบิน โอมาน | ตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน | ตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้

ค้นหาโรงแรมทั่วโลกราคาถูก - ยืนยันห้องว่างทันที - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card

หน้าแรก | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | จองโรงแรม และ ที่พัก | ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ | วิธีการชำระเงิน
Galileo by Travelport Galileo ViewTrip ประกันภัยการเดินทาง โดย NZI Agoda Reservation
TAC Travel Agency Co.,Ltd.
99/144 Moo 5 Siraphat 2 Rattanathibet Rd., Saima Sub-District, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000
Office Hours : MON-FRI 9:00 A.M.-6:00 P.M., SAT 9:00 A.M.-13:00 P.M.
*** Office Close : SUN, Thailand Public Holidays ***

Tel. 02-100-5144 Fax. 02-100-5143 Mobile. 099-017-0015, 089-661-9192
Line ID : TACTRAVEL, TACHOTEL
e-mail : contact@tactravel.co.th and tac.rsvn@gmail.com
Office Map : http:/www.tactravel.co.th/images/map.jpg

© 2008-2016 TAC Travel Agency Co.,Ltd.
We love all search engine
Google, Yahoo, Bing & Pantip.com
eXTReMe Tracker

>