โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย (TG) ราคาพิเศษ - จองตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก


Home : ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ ราคาถูก
   

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคาพิเศษ

TG Promotion "ลัดฟ้าทั่วไทยกับไทยสมายล์ 2557 "
สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.57
สำหรับการเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.57


เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ และ vv. Class ที่นั่ง ราคาตั๋วเทีี่ยวเดียว เดินทางภายใน อายุตั๋ว
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 เชียงใหม่
(CNX)
W 1,600 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,800 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,800 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 2,000 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 เชียงราย
(CEI)
W 1,700 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,900 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,900 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 2,100 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
ขอนแก่น
(KKC)
W 1,300 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,500 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,500 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 1,700 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
อุดรธานี
(UTH)
W 1,350 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,550 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,550 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 1.750 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 อุบลราชธานี
(UBP)
W 1,150 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,350 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,350 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 1,550 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 กระบี่
(KBV)
W 1,550 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,750 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,750 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 1,950 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 ภูเก็ต
(HKT)
W 1,950 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 2,150 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 2,150 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 2,350 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
  กรุงเทพฯ
(BKK)
 สุราษฏร์ธานี
(URT)
W 1,350 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,550 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,550 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 1,750 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
 กรุงเทพฯ
(BKK)
 หาดใหญ่
(HDY)
W 1,650 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 1,850 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 1,850 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 2,050 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
เชียงใหม่
(CNX)
ภูเก็ต
(HKT)
W 3,200 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
W 3,400 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
V 3,600 Weekday (Mon-Thu) 14 วัน
V 3,800 Weekend (Fri-Sun) 14 วัน
ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน

Restriction : WEEKDAY : "VLD MON-THU/FLT/DTE SHWN/CHNGE WZ FEE 500/NOSHW CHRG 30PCT/NORRTE/NONREF/NO UPG"
WEEKEND : "VLD FRI-SUN/FLT/DTE SHWN/CHNGE WZ FEE 500/NOSHW CHRG 30PCT/NORRTE/NONREF/NO UPG"


เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย และ การบินไทยสมายล์เท่านั้น
 • ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.57
  สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.57 เท่านั้น
 • Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตร ไม่อนุญาตให้เปิดวันเดินทาง และ ต้องออกตั๋วทันทีหลังจากการจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง เส้นทาง ชั้นเดินทาง และ non-refund
  อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือ เที่ยวบืนใน Class ที่นั่งเดิม คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท (การเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น)
 • **ในกรณีเปลี่ยนวันเดินทางจาก Weekend เป็น Weekday อนุโลมให้ใช้ราคา Weekend เดินทางได้ โดยเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท (ตามเงื่อนไข) และ ไม่คืนส่วนต่าง**
 • ***บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้วไม่สามารถใช้เดินทาง และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี ***
 • ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและทารก
 • ราคาบัตรข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ได้รับไมล์สะสมตามปรกติ
 • บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ***กรณีสะกดชื่อผิด (บางตัวอักษร) ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ทั้งนี้ต้องเป็นเส้นทาง/เที่ยวบิน/วันที่ และ Class ที่นั่งเดิม เท่านั้น ***
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา / ข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2519-2988 หรือ 089-661-9192
 
 5 เหตุผลที่เลือกจองตั๋ว
  กับ TAC Online ?
Fast and Easy
  ง่าย รวดเร็ว เพียง 3 ขั้นตอนก็จบ Booking ได้ ด้วยเวลาเพียง 10.34 วินาที เท่านั้น

Realtime Tax Quote
  แสดง Tax แบบเรียวไทม์ ครบทุกไฟล์ท และการันตีความถูกต้อง

Flight Status
  แสดงสถานะเครื่อง เต็ม/Waiting List หรือแม้จำนวนที่นั่งเหลือ

Cheap Airfare
    ตั๋วราคาถูก และ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง (E-Ticket) และที่นั่ง
กับทางสายการบินได้

24 Hours
  เช็คราคาตั๋ว เช็คที่นั่งว่าง และ
จองตั๋วเครื่องบิน ได้ 24 ชม.

งานบริการของเรา
ตั๋วครื่องบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินนักเรียน
โรงแรม และ รีสอร์ท ทั่วโลก
แพคเก็จทัวร์ในประเทศ
แพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ
ประกันภัยการเดินทาง

เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลบริษัท
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการชำระเงิน

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Tips แนะนำเวลาซื้อตั๋วโปรโมชั่น
สถานฑูตต่างประเทศในไทย
ข้อมูลสายการบินต่างๆ
ระบบเวลารอบโลก
อุณหภูมิรอบโลก
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง
     

โรงแรมที่พัก ไทย, โรงแรม ไทย ราคาพิเศษ, โรงแรม ไทย ราคาถูก

ราคาตั๋วเครื่องบินข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินต่างๆ จะมีการ update ราคาอยู่ตลอด
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TAC เพื่อสอบถามเที่ยวบินและราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ทางทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษาในทุกเส้นทางการบิน โทร. 02 519 2988 , 089 661 9192 , 099 017 0015

ค้นหาโรงแรมทั่วโลกราคาถูก - ยืนยันห้องว่างทันที - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card

หน้าแรก | ตั๋วเครื่องบิน | โรงแรม และ รีสอร์ท | แพคเก็จทัวร์ในประเทศ | แพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ | ประกันภัยการเดินทาง | วิธีการชำระเงิน


Galileo by Travelport Galileo ViewTrip ประกันภัยการเดินทาง โดย NZI Agoda Reservation
บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด.
168/81 โครงการอีโคสเปซ (หมู่บ้าน) หมู่ 13 ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. (หยุดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 0-2519-2988 แฟกซ์. 0-2519-1817 มือถือ. 099-017-0015, 089-661-9192 Line ID : TACTRAVEL, TACHOTEL
email
แผนที่สำนักงาน : http:/www.tactravel.co.th/images/eco-map.jpg

© 2008-2015 TAC Travel Agency Co.,Ltd.
We love all search engine
Google, Yahoo, Bing & Pantip.com
eXTReMe Tracker